Guangdong Modern Dance Company

Tel: +86 20-87049512
Fax: +86 20-87049721
Wechat: gmdcprogram
E-mail: admin@gdmdc.com
Add: Guangdong Modern Dance Company, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510075, China

Guangdong Modern Dance Festival

Tel: +86 20-87047371
E-mail: info@gdfestival.cn
Add:G/F Wenxin Lou, 34 Shui Yin Si Heng Lu, Guangzhou 510075, China

Training Centre

Tel: +86 20-87047117
Wechat: GMDCTC
E-mail: workshop@gdmdc.com
Add: Guangdong Modern Dance Company, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510075, China

Company Team

Company Director

XIONG Jian

 

Deputy Company Director

CHEN Xue

Artistic Department

Dancer

Belinda ZHANG      LI Jiahao               

ZHANG Yan            LI Siyu 

WANG Meizhi        GUO Fan           

ZHANG Yuting      FANG Suying 

MIAO Jiawei          SUN Guoyu

LIU Yan            

Program Department

Project Manager
Tony WU

Program Manager
Cathy XIE 

Promotion
HE Xiaomin

 

Technical Department

Technical Manager
CHEN Suizhong

Resident Lighting Designer
LOW Shee Hoe

Stage Manager
DENG Zhifeng

Deputy Stage Manager
DENG Yonghao

Wardrobe
GAO Xiaowen

Administration Department

Admini Deputy Director

HUANG Wenjing

Admini Assistant

XU Yin

Finance
DING Jialin

Cashier
ZHONG Minli

General Affairs
SONG Jinling

Janitor
CHEN Zhenying
 

Training Centre

Training Centre Manager
YU Lijun

Program & Training Assistant

ZHANG Congbin